Østerdalen Kraftproduksjon AS bygger SØLNA KRAFTVERK

Nettside for informasjon fra utbygger.

Hvorfor bygge et nytt kraftverk?

Hvorfor bygge et nytt kraftverk?

Ny fornybar energi fra vannkraft har en positiv klima- og miljøeffekt, og et av Stortingets overordnede mål er å øke produksjonen av fornybar energi.

Les mer om kraftverket

Hva skal bygges?

Hva skal bygges?

Arbeidene på dammen er påbegynt, og det skal bygges en enkeltkrum betongdam som er 11,5 meter på det høyeste. På hver side bygges sperredammer i betong.

Les mer om byggingen

Når?

Når?

Arbeidene startet i april 2015 og ventes ferdig i september 2016.

Prøvedrift vil startes i juni 2016.

Les mer om tidsplanen